rolleigrafie.nl

Naar Rolleigraphy Photo Gallery

© 2023 Ferdi Stutterheim

Thuis > Addenda

Index

  1. Met name genoemd
  2. May 2003: A visit to the Rollei factory
  3. Mai 2003: Une visite à l’usine Rollei
  4. Informatie auteursrechten

Addenda

De addenda geven achtergrondinformatie over of gaan wat dieper in op bepaalde onderwerpen van de Rolleigrafie-websites. Deze onderwerpen komen vaak op meerdere bladzijden van de sites aan de orde, daardoor is het handiger er een aparte bladzijde aan te weiden in plaats van de tekst voortdurend te herhalen. De onderwerpen op de websites linken naar de addenda. Van een addendum kan zo mogelijk worden teruggelink naar de verwijzende bladzijde met een link onderaan de pagina van het addendum.